Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Všeobecné záväzné nariadenia

Životné prostredie

16/2009 VZN o čistote obce a verejnom poriadku

16:2009 VZN o čistote obce a verejnom poriadku .doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64,5 kB

10/2008 VZN o chove, vodení a držaní psov

10:2008 VZN o chove, vodení a držaní psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB

6/2006 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami

6:2006 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB

Školstvo

45/2021 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov

45:2021 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,03 MB

38/2018 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov

38:2018 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,55 kB

35/2016 vzn o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi 2017-01-01

35:2016 vzn o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi 2017-01-01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,94 kB

28/2014 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

28:2014 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,69 kB

26/2013 VZN obce Dolný Lopašov - Povodňový plán záchranných prác obce Dolný Lopašov

26:2013 VZN obce Dolný Lopašov - Povodňový plán záchranných prác obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,87 kB

19/2009 VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej stravovne a školského klubu

19:2009 VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej stravovne a školského klubu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47 kB

14/2009 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

14:2009 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB

13/2009 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

13:2009 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58 kB

11/2008 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

11:2008 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 825,73 kB

1/2004 VZN o určení školských obvodov Základnej školy 1. - 4. ročník, Materskej školy v Dolnom Lopašove a Základnej školy SNP v Chtelnici

1:2004 VZN o určení školských obvodov Základnej školy 1. - 4. ročník, Materskej školy v Dolnom Lopašove a Základnej školy SNP v Chtelnici.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 607,17 kB

1/2004 VZN o určení školských obvodov

1:2004 VZN o určení školských obvodov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 607,17 kB

Majetok obce

Interný predpis - Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolný Lopašov

Interný predpis - Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,76 kB

Interný predpis - Zásady hospod.s fin.prost. obce D.Lopašov

Interný predpis - Zásady hospod.s fin.prost. obce D.Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,48 kB
Zobrazené 21-40 z 62