Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Termíny zberu odpadov

Aplikácia pre Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.kuliha.garbage&hl=sk&gl=US

Aplikácia pre iOS:

https://apps.apple.com/cz/app/odvoz-odpadu/id1660401170

 

Termíny a spôsob zberu komunálneho odpadu

Komunálny odpad sa v roku 2024 bude zberať a vyvážať 1x za 4 týždne so začiatkom v stredu 17. januára.

Termíny zberu komunálneho odpadu na rok 2024 sú: 17. január,  14. február, 13. marec, 10. apríl, 8. máj, 5. jún, 3. júl, 31. júl, 28. august, 25. september, 23. október, 20. november a 18. december.

 

Termíny a spôsob zberu triedeného odpadu

Spoločný zber plastov, kovov a tetrapakov sa vykonáva vo vreciach spred každej domácnosti.

Termíny spoločného zberu plastov, kovov a tetrapakov na I. štvrťrok 2024 sú 13. február, 26. marec, 7. máj a 18. jún.

Takisto zber papiera sa bude vykonávať spred každej domácnosti do plastových vriec.

Termíny zberu papiera na I. štvrťrok 2024 sú 22. február, 18. apríl a 13. jún.

 

Termíny a spôsob zberu BRO

Zber opadu zo záhrad - biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len ,,BRO"") sa vykonáva na základe 14-dňového cyklu so začiatkom v piatok 8.3.2024.

Posledný vývoz BRO sa uskutoční v piatok 29.11.2024.

 

Zberný dvor

Otváracia doba: celoročne každú sobotu (okrem štátneho sviatku) v čase od 9:00 do 12:00.V mesiacoch apríl až október aj v stredu v čase od 16:00 do 18:00.

Adresa: 48.570812, 17.659964 (areál dolného strediska PD - vchod od Microflor s.r.o.)

Na zberný dvor je naďalej možné priniesť drobný stavebný odpad za poplatok v zmysle VZN (0,78€ za 10kg), biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad, akumulátory a batérie, odpady jedlých olejov a tukov, očistený objemný odpad, staré farby, textil, šatstvo a drevo (rozobraté skrine, OSB dosky, korene stromov, staré plávajúce podlahy, dosky atď.).

Všetci ktorí nemajú možnosť triedené zložky odpadu zaviezť na zberný dvor, napr. z dôvodu zlého zdravotného stavu, prosím kontaktujte starostu obce pre zabezpečenie odvozu na tel. čísle 0905 467 921 alebo pracovníčky OcÚ.


Spoločnosti zaoberajúce sa vývozom obsahu domových žúmp:

________________________________________________

Obecný podnik služieb Chtelnica:

Peter Prvý, konateľ, Tel: 0905 516428, Mail: podnik.sluzieb@gmail.com
________________________________________________

Marián Kunic - MK Autodoprava:

  • Marián Kunic, konateľ, Tel: 0905 559 544

________________________________________________

TAVOS a.s. :

„Objednávam si vytiahnutie žumpy na adrese: Meno, Priezvisko, ulica, Obec, telefóny kontakt, Uviesť vzdialenosť šachty od prístupovej cesty pre nákladné vozidlo“
 
Cena za jeden vývoz do 10m3 je 70 € s DPH.

________________________________________________

 

Obec

munipolis

Informácie z Dolného Lopašova priamo do Vášho telefónu. Registrovať sa kliknutím TU 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou