Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Školská jedáleň pri Materskej škole

Základné identifikačné údaje o ŠJ pri MŠ

Školská jedáleň pri MŠ Dolný Lopašov č. 336 , 922 04

Zriaďovateľ: Obec Dolný Lopašov

kontakt: skolskajedalen@dolnylopasov.sk

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre:

  • Deti MŠ – desiata, obed, olovrant
  • Žiakov I. stup ňa – obed
  • Dospelí stravníci – obed – zamestnanaci ŠJ a MŠ
  • Deťom v MŠ a ZŠ je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava, je zachovávaná vhodná skladba jedálneho lístka. 

Výška stravného a podmienky :

  • Výška stravného a podmienky sú určené aktuálne platným VZN obce Dolný Lopašov. Na stiahnutie TU: VZN
Od 01.09.2014 sa na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni vyberá paušálna réžia na mesiac vo výške 2,00 € na jedného stravníka, ktorá je pripočítaná k vyúčtovaniu stravy za daný mesiac.
 

Časový rozvrh výdaja stravy v MŠ:

Desiata od 9.00 – 9.30 hod.
Obed od 12.00 – 12.45 hod.
Olovrant od 14.45 – 15.15 hod.
Výdaj obeda do obedára v čase neprítomnosti v MŠ: 12.45 - 13.00 hod.
 

Časový rozvrh výdaja stravy v ZŠ:

Vývoz stravy z MŠ : 12.00 hod.
Výdaj stravy žiakom : 12.15 - 13.00 hod.
Výdaj obeda do obedára v čase neprítomnosti žiakom ZŠ: 12.30 - 13.00 hod.
 

Dozor v školskej jedálni:

Počas výdaja obeda v školskej jedálni a výdajne pri ZŠ je zabezpečený pedagogický dozor.
Počas vydávania obedov platí prísny zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú. Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo .
Jedálny lístok je k nahliadnutiu na nástenke ŠJ.
 

Zamestnanci školskej jedálne:

Vedúca ŠJ : Janka Lukačovičová
Hlavná kuchárka : Martina Šurinová
Kuchárka : Tatiana Knoblochová

Obec

munipolis

Informácie z Dolného Lopašova priamo do Vášho telefónu. Registrovať sa kliknutím TU 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou