Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Všeobecné záväzné nariadenia

Dane a poplatky

53/2022 VZN o miestnych daniach

VZN 53_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB

52/2022 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 52_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,99 MB

18/2009 VZN o dani za jadrové zariadenie

18:2009 VZN o dani za jadrové zariadenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB

Životné prostredie

10/2008 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Dolný Lopašov

10:2008 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB

26/2013 VZN obce Dolný Lopašov - Povodňový plán záchranných prác obce Dolný Lopašov

26:2013 VZN obce Dolný Lopašov - Povodňový plán záchranných prác obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,87 kB

43/2020 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolný Lopašov

43:2020 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,21 kB

35/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Lopašov

35:2016 VZN o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,9 kB

29/2014 VZN o ochrane ovzdušia na území obce Dolný Lopašov

29:2014 VZN o ochrane ovzdušia na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,26 kB

16/2009 VZN o čistote obce a verejnom poriadku

16:2009 VZN o čistote obce a verejnom poriadku .doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64,5 kB

6/2006 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami

6:2006 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB

Školstvo

38/2018 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov

38:2018 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,55 kB

1/2004 VZN o určení školských obvodov Základnej školy 1. - 4. ročník, Materskej školy v Dolnom Lopašove a Základnej školy SNP v Chtelnici

1:2004 VZN o určení školských obvodov Základnej školy 1. - 4. ročník, Materskej školy v Dolnom Lopašove a Základnej školy SNP v Chtelnici.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 607,17 kB

Majetok obce

42/2019 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolný Lopašov

42:2019 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,89 kB

22/2010 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami obce

22:2010 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 122 kB

Iné

48/2022 VZN o organizácii miestneho referenda

VZN 48_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,29 MB

46/2021 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a čadu prevádzky služieb na území obce Dolný Lopašov

46:2021 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a čadu prevádzky služieb na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 861,93 kB

39/2019 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolný Lopašov

39:2019 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,35 kB
Zobrazené 1-20 z 29