Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Všeobecné záväzné nariadenia

Dane a poplatky

53/2022 VZN o miestnych daniach

VZN 53_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB

52/2022 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 52_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,99 MB

44/2020 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

44:2020 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,8 kB

34/2016 vzn o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady 2017-01-01

34:2016 vzn o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady 2017-01-01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 514,63 kB

31/2014 VZN o miestnych daniach

31:2014 VZN o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,33 kB

30/2014 VZN o poplatku za komunálny odpad

30:2014 VZN o poplatku za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,78 kB

18/2009 VZN o dani za jadrové zariadenie

18:2009 VZN o dani za jadrové zariadenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB

17/2009 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

17:2009 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 159 kB

17/2009 Dodatok č.2 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady

17:2009 Dodatok č.2 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB

17/2009 Dodatok č.1 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady

17:2009 Dodatok č.1 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 57,5 kB

12/2009 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12:2009 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 185 kB

8/2003 VZN o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Dolný Lopašov

8:2003 VZN o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB

4/2005 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov

4:2005 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB

4/2005 Dodatok č. 1 k VZN č.4

4:2005 Dodatok č. 1 k VZN č.4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,91 kB

3/2004 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov

3:2004 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB

Životné prostredie

43/2020 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolný Lopašov

43:2020 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,21 kB

35/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Lopašov

35:2016 VZN o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,9 kB

29/2014 VZN o ochrane ovzdušia na území obce Dolný Lopašov

29:2014 VZN o ochrane ovzdušia na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,26 kB

29/2014 VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujucími látkami a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

29:2014 VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujucími látkami a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,26 kB

26/2013 VZN - Povodňový plán

26:2013 VZN - Povodňový plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,87 kB

16/2009 VZN o čistote obce a verejnom poriadku

16:2009 VZN o čistote obce a verejnom poriadku .doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 64,5 kB

10/2008 VZN o chove, vodení a držaní psov

10:2008 VZN o chove, vodení a držaní psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB

6/2006 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami

6:2006 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB

Školstvo

45/2021 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov

45:2021 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,03 MB

38/2018 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov

38:2018 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Lopašov .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,55 kB

35/2016 vzn o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi 2017-01-01

35:2016 vzn o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi 2017-01-01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,94 kB

28/2014 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

28:2014 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,69 kB

26/2013 VZN obce Dolný Lopašov - Povodňový plán záchranných prác obce Dolný Lopašov

26:2013 VZN obce Dolný Lopašov - Povodňový plán záchranných prác obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,87 kB

19/2009 VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej stravovne a školského klubu

19:2009 VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej stravovne a školského klubu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 47 kB

14/2009 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

14:2009 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB

13/2009 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

13:2009 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58 kB

11/2008 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

11:2008 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 825,73 kB

1/2004 VZN o určení školských obvodov Základnej školy 1. - 4. ročník, Materskej školy v Dolnom Lopašove a Základnej školy SNP v Chtelnici

1:2004 VZN o určení školských obvodov Základnej školy 1. - 4. ročník, Materskej školy v Dolnom Lopašove a Základnej školy SNP v Chtelnici.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 607,17 kB

1/2004 VZN o určení školských obvodov

1:2004 VZN o určení školských obvodov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 607,17 kB

Majetok obce

Interný predpis - Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolný Lopašov

Interný predpis - Zásady hospodárenia s majetkom obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,76 kB

Interný predpis - Zásady hospod.s fin.prost. obce D.Lopašov

Interný predpis - Zásady hospod.s fin.prost. obce D.Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,48 kB

42/2019 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolný Lopašov

42:2019 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,89 kB

22/2010 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami obce

22:2010 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 122 kB

21/2010 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami

21:2010 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 133,5 kB

20/2010 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dolný Lopašov

20:2010 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dolný Lopašov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 126 kB

Iné

48/2022 VZN o organizácii miestneho referenda

VZN 48_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,29 MB

Interný predpis Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Dolný Lopašov

Interný predpis Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB

Interný predpis Rokovací poriadok OZ obce Dolný Lopašov

Interný predpis Rokovací poriadok OZ obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,75 MB

46/2021 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a čadu prevádzky služieb na území obce Dolný Lopašov

46:2021 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a čadu prevádzky služieb na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 861,93 kB

39/2019 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolný Lopašov

39:2019 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,35 kB

37/2017 VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

37:2017 VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,94 kB

27/2013 Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

27:2013 Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 60,23 kB

24/2010 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu

24:2010 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 98 kB

23/2010 VZN ktorým sa vydáva povodňový plán Obce Dolný Lopašov

23:2010 VZN ktorým sa vydáva povodňový plán Obce Dolný Lopašov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 95 kB

15/2009 VZN o úhradách za sociálne služby

15:2009 VZN o úhradách za sociálne služby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB

10/2008 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Dolný Lopašov

10:2008 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB

9/2007 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu

9:2007 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 65,5 kB

7/2006 VZN o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Dolný Lopašov

7:2006 VZN o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,52 kB

6/2006 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Dolný Lopašov

6:2006 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB

5/2006 VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

5:2006 VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74 kB

2/2004 VZN o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu

2:2004 VZN o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,63 kB

2/2004 VZN o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu

2:2004 VZN o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,63 kB

Samospráva

munipolis

Informácie z Dolného Lopašova priamo do Vášho telefónu. Registrovať sa kliknutím TU 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
1
2 3 4 5 6 7
2
8
2
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
2
19
1
20
1
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou