Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Obec

HistoriaObec sa rozprestiera pri juhovýchodnom okraji Malých Karpát po oboch stranách Lopašovského potoka. Je umiestnená v údolí, ktoré vychádza z pohoria a spadá k Dudvážskej terase.

Juhovýchodnú čast chotára obce tvorí zvlnená Trnavská pahorkatina. Severozápadná čast zasahuje do pohoria a je zalesnená dúbravami s prímesou borovice a bučinami s hojným počtom polovnej zveri. Úrodnú polnohospodársku pôdu tvoria prevažne hnedozemné a v juhovýchodnej časti chotára černozemné pôdy.

V minulosti existovalo v chotári obce niekoľko lomov na dolomit. V súčastnosti je v prevádzke len jeden lom na rozhraní katastrálneho územia Lančára a Dolného Lopašova v polohe Dubník (298 m). Panorámu kopca dotvára osadený dvojkríž slovenského štátneho znaku na jeho vrchole.

Stred obce dosahuje nadmorskú výšku 207 m, v chotári 585 m. Výmera katastrálneho územia Dolného Lopašova je 2293 ha. Obec patrí do skupiny potočných obcí a jej os tvorí Lopašovský potok, ktorý vyviera za dedinou. Cez obec prechádza štátna cesta Vrbové - Chtelnica.

Pôvodná zástavba v sídle je nízkopodlažná. Domy s charakteristickými znakmi ludovej architektúry sa nachádzajú v najstaršej zástavbe (radovej) pozdlž potoka. Jedná sa o domy postavené po šírke s odkvapom do ulice do ktorých sa vstupovalo cez širokú bránu. Majú najčastejšie tvar L a sú trojpriestorové, s hospodárskou prístavbou v zadnej časti. Novšie rodinné domy sú vačšinou dvojpodlažné s plochou strechou i s krovom bez zjednocujúceho miestneho architektonického výrazu.

V strede obce sa nachádza dominanta - rímsko-katolícky gotický kostol zo 14. storočia s neskoršou renesancnou úpravou a so zachovalým renesančným opevnením, do ktorého boli zamurované fragmenty sôch. Významnou kultúrnou pamiatkou je kaplnka na miestnom cintoríne. Centrum obce je rozložené v časti radovej historickej zástavby pozdlž potoka. V tomto centre je tažisko občianskej vybavenosti - obecný úrad, základná škola, fara, pohostinstvo a obchody. V blízkosti obecného úradu sú ďalšie objekty občianskej vybavenosti - kultúrny dom, požiarna zbrojnica, materská škola. Výroba, z ktorej najväčší podiel predstavuje polnohospodárstvo, má areál v juhovýchodnej časti obce (administratívu a dielne) a hospodársky dvor mimo zastavaného územia. V strede obce je výroba a sklady zubárskej techniky.

Pre športové účely je vybudované futbalové ihrisko v severovýchodnej časti obce. Plochy verejnej zelene sú reprezentované plochou cintorína, zeleňou okolo vodného toku, priestanstvom pri kostole a obecnom úrade.

Dolný Lopašov na mape z roku 1908 vystupuje pod názvom Lapassó. Mnohé miestne názvy dnes už v teréne neexistujú, alebo sú nahradené inými. V 18. storočí sa v chotári Dolného Lopašova vyskytovali aj miestne názvy: Nad širokú Pažitu, Nad Žákech stokom, Niže plánky, Na chrastinách, V ohradách a ďalšie. Najstaršie mapy dobrovodského panstva pochádzajú z polovice 18. storoďia a vzťahujú sa aj na Dolný Lopašov.

Dolný Lopašov patril v minulosti do Nitrianskej župy. Bývalé uhorské župné zriadenie zostalo v platnosti aj po vzniku I. ČSR. V rokoch 1850 - 1861 a v rokoch 1872 - 1922 patril Dolný Lopašov do služnovského úradu v Piešťanoch.

V období 1861 až 1871 bolo územie piešťanského okresu pričlenené k novomestskému okresu. V roku 1923 sa piešťanský okres, do ktorého patril aj Dolný Lopašov stal politicko-administratívnou častou Bratislavskej župy. V období po 1. januári 1940 bol súcastou trencianskej župy. Od roku 1945 do roku 1960 bol Dolný Lopašov súčastou Okresného národného výboru v Piešťanoch. Okresný národný výbor v Piešťanoch zanikol na základe zákona č. 36/1960 Zb. a väčšia čast jeho obcí, medzi nimi aj Dolný Lopašov pripadala do okresu Trnava.

Obec

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou