Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

História obce

 

V rokoch 1890 - 1921 pôsobil v Dolnom Lopašove ako rímskokatolícky kňaz Ferdinand Šándorfi. Jeho súkromná archeologická zbierka obsahovala viac ako dvetisíc pravekých nálezov, prevažne kamenných nástrojov. Dnes je uložená v zbierkovom fonde Západoslovenského múzea v Trnave.

Niekoľko pravekých nástrojov z chotára Dolného Lopašova je uložených aj v zbierkovom fonde Balneologického múzea v Piešťanoch. Podla údajov Pamätnej knihy Dolného Lopašova sa praveké nálezy nachádzali na vršku v dolnom chotári, Pod Holým vrchom, Na stokách a vo Veselej doline. Podľa autora zápisov v Pamätnej knihe Ladislava Rovesného v polohe Hrnecný vrch sa predpokladalo urnové - žiarové pohrebisko.

Intenzívne osídlenie dnešného chotára obce sa začalo v mladšej dobe kamennej - neolite (5000-1900 rokov pre n.l.). Človek v tomto období začal viesť usadlý spôsob života a intenzívne sa venoval poľnohospodárstvu a chovu dobytka. Hlavnou surovinou pri výrobe nástrojov bol i naďalej kameň, ktorý opracovával brúsením a vrtaním. Vznikli tak prvé brúsené kamenné kliny, ploché kopytovité sekery a sekeromlaty. Dôležitým výrobným odvetvím bolo aj hrnčiarstvo a zhotovovanie textílií.

Sídlisko z obdobia mladšej fázy kultúry s lineárnou keramikou (4500 rokov pred n.l.) sa zistilo v polohe Pahorky. Na sídlisku sa okrem keramických črepov našli aj kamenné nástroje a surovina. Medzi importovanú surovinu patril aj pazúrik z Polska. Domáca surovina - radiolarit, pochádzala z nánosov rieky Váh.

Len o niečo mladšie je neolitické sídlisko v polohe Hacky, kde sa našli otreté málopocetné praveké črepy a niekoľko radiolaritových úštepov.

Z polohy Od Veselého pochádzajú nálezy črepov a kolekcia štiepanej industrie datovaná do obdobia lengyelskej kultúry (3500 rokov pred n.l.).

Sídlisko zo záveru mladšej doby kamennej - eneolitu sa našlo na pravom brehu Lopašovského potoka v polohe od Chtelnického. Patrí do obdobia bošáckej skupiny (2000 rokov pred n.l.).

Nálezy rámcovo datované do obdobia neolitu a eneolitu sa zistili aj v polohe Holý vrch. Z tejto polohy pochádza niekoľko desiatok kusov brúsených kamenných klinov, plochých kopytovitých sekeriek, sekeromlatov, veľká kolekcia štiepanej industrie a kamenné drvidlo. Typologicky sa zo štiepanej industrie vyhotovenej prevažne z limnokvarcitu, obsidiánu, rohovca a pazúrika vyčlenuje niekoľko druhov nástrojov. Sú to napríklad čepele, dlátka, škrabadlá, šípky, rydlá a ďalšie typy.

Sídliskové nálezy z mladšej doby kamennej poznáme aj z okolia Dolného Lopašova. Praveké osídlenie sa koncentrovalo na sprašovej pravobrežnej terase Dudváhu (Trebatice, Borovce, Rakovice, Dubovany, Velké Kostolany a pod. ). Údoliami vodných tokov prenikalo až na svahy Malých Karpát. V priestore prechodov cez pohorie prenikalo praveké osídlenie ďaleko do pohoria. Osídlenie mladšej doby kamennej sa zistilo napríklad aj v obciach Nižná (kultúra s lineárnou keramikou), Chtelnica (lengyelská kultúra), Lančár (lengyeská kultúra), Kočín (lengyelská kultúra, jevišovická kultúra), Šterusy (lengyelská kultúra, boleráska skupina, baden) a ďalšie.

Koncom mladšej doby kamennej - eneolitu sa na území Slovenska začínajú objavovať kovové výrobky zhotovené z medi. V priebehu unetickej kultúry sa na našom území objavujú bronzové výrobky.

Nálezy z obdobia včasnej doby bronzovej (1900 rokov pred n.l.) z Dolného Lopašova predstavujú nálezy silexových dýk a silexové strelky trojuholníkového tvaru, ktoré v tomto období boli charakteristkickým typom zbraní. Pochádzajú pravdepodobne z rozrušených kostrových hrobov. Z poškodeného detského kostrového hrobu kultúry Chlopice - Veselé, ktorý sa našiel v polohe Spodná tabla na ľavom brehu Lopašovského potoka, pochádzajú štyri kostené koraliky. Pohrebisko s 38 hrobmi kultúry Chlopice - Veselé sa v rokoch 1941 a 1949 preskúmalo v neďalekom Veselom v polohe Zamojska. Ľud tejto kultúry sa usádzal v blízkosti vodných tokov na úrodných černozemných, nivných, ale aj hnedozemných pôdach.

Z neskorej doby bronzovej (1000 - 700 rokov pred n.l.) z neznámej polohy z chotára Dolného Lopašova pochádzajú tri bronzové kosáky. Každý z nich zastupuje iný typ, ale nie je vylúčené že ide o súčasť hromadného nálezu - depotu.

Staršia doba železná - halšat (700 - 400 rokov pred n.l.) je charakteristická nástupom chladnejšieho a vlhkejšieho počasia, ako aj nástupom železnej metalurgie. Opevnené hradiská z tohto obdobia poznáme zo širšieho okolia Dolného Lopašova napríklad zo Smoleníc (Molpír) a Prašníka (Tlstá hora). V chotári Dolného Lopašova existovalo v tomto období osídlenie v polohe Hacky a Ohrada. Charakteristické čierne črepy s tuhovým povrchom, ktoré sa tu našli, pochádzajú z amfor a šálok.

Poloha Ohrada bola osídlená aj v mladšej dobe železnej - v laténe (400 - 0 rokov pred n.l.) a v mladšej dobe rímskej (2. - 4. storocie n.l.). Z doby rímskej pochádza z Dolného Lopašova hlinená lampa s neúplne čitateľným kolkom na dne, uložená v Západoslovenskom múzeu v Trnave.

Územie dnešného Dolného Lopašova bolo osídlené aj v dobe slovanskej. Črepy zdobené charakteristickou viacnásobnou vlnovkou a obvodovou líniou sa našli v polohe Hacky. Pochádzajú z 10. storočia z obdobia Veľkomoravskej ríše.

Z polohy Ohrada pochádzajú črepy z 10. - 12. storočia. Veľkomoravské sídlisko z 10. storočia sa zistilo aj v Lančári. Slovanské pohrebisko (9. - 10. storocie) sa našlo v Chtelnici, čo len potvrdzuje aj frekventovanosť tohto územia v dobách dejinných. V okolí Dolného Lopašova sa slovanské osídlenie zistilo napríkload aj v obci Borovce, Dechtice, Krakovany, Prašník, Velké Kostolany, Veselé, Vrbové a v ďalších obciach.

V tejto súvislosti môžeme spomenúť aj nález železného oštepu (dlžka 15,4 cm), ktorý sa našiel v polohe Od Nižňanského. Rámcovo je datovaný do 15. storočia.

Praveké osídlenie na území dnešného Dolného Lopašova, tak, ako ho poznáme na základe archeologických nálezov, bolo veľmi intenzívne.

Slovanské osídlenie v chotári Dolného Lopašova v 11. storočí postupne prerástlo do ranostredovekého obdobia. V tomto období môžeme predpokladať aj počiatky formovania sídliskovej plochy na miestach dnešného intravilánu Dolného Lopašova.

Obec

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou