Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

PD Dolný Lopašov

pd

Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov vzniklo v roku 1955. V roku 1976 sa zlúčilo s družstvom Chtelnica a Nižná. V roku 1991 došlo znova k rozdeleniu družstiev a od tejto doby družstvo Dolný Lopašov pracuje samostatne pod vedením predsedníčky PhDr. Jany Šmachovej. Družstvo má 100 členov, ktorým sú každoročne vyplácané podiely zo zisku. V súčasnej dobe na družstve pracuje 47 zamestnancov. Družstvo hospodári na výmere 1491 ha pôdy.

https://www.pddolnylopasov.sk/