Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Môj Dolný Lopašov

Môj Dolný Lopašov - Združenie občanov obce Dolný Lopašov je dobrovoľné občianske združenie nezávislé od politických strán. Pôsobí na území Slovenskej republiky so sídlom Dolný Lopašov č. 79, 922 04.

Hlavným cieľom OZ je vytvoriť trvalo udržateľný program rozvoja osobností detí, mládeže, dospelých i seniorov obce Dolný Lopašov, podporovať ich sebarealizáciu, ako aj poskytovať ponuku na hodnotné vyplnenie voľného času detí, mládeže a seniorov športovými, kultúrnymi, intelektuálnymi, duchovnými a sociálnymi aktivitami na báze dobrovoľnosti a slobody výberu.

Združenie bolo založené v 19.2.2016.