Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

 

na sobotu 29. októbra 2022

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýv slovenskom jazyku

 

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov

 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie podatelna@dolnylopasov.sk

Volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 bola určená Zasadacia miestnosť v budove obecného úradu č.79 v Dolnom Lopašove a jeden volebný okrsok č.1. 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Dolný Lopašov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov

 

Pre účely podávania žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania zverejňujeme telefonický kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie – p. Daniela Zemková: 033/7794102, 0902/920305.

Prijímanie žiadosti o špeciálne hlasovanie je možné od dnes, najneskôr do piatku 28.10.2022 do 12.00 hod.

Oprávneným voličom pre špeciálne hlasovanie je osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti (žiadosti sa podávajú výlučne len telefonicky) oznámi zapisovateľke MVK, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

- meno a priezvisko

- rodné číslo

- adresa trvalého pobytu

- adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, ale musí sa nachádzať na území volebného obvodu pre voľby podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča

- telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Požiadať o špeciálny spôsob hlasovania môžete, aj keď nemáte Covid-19 potvrdený RÚVZ. Stačí vám domáci samotest, prípadne podozrenie na túto chorobu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zašle volebnej komisii v piatok poobede a v sobotu ráno zoznam osôb s nariadenou karanténou, tieto osoby nemôžu hlasovať osobne vo volebnej miestnosti ani do bežnej volebnej prenosnej schránky.

Ostatné osoby, ktoré sa nemôžu zúčastniť volieb z iného dôvodu ako ochorenie Covid-19, môžu požiadať o bežnú prenosnú schránku na tel. čísle 033/7794102,  počas úradných hodín OcÚ, prípadne na tel. čísle 0902/920305 aj v deň konania volieb.

                                                           VÝSLEDKY VOLIEB

Zverejňovanie

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou