Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Symboly obce

Erb obce Dolný Lopašov

erb

Vlajka obce Dolný Lopašov

Vlajka obce Dolný Lopašov

 

 

 

 

 

 

 

 


Pečať obce Dolný Lopašov

Pečať obce Dolný Lopašov tvorí erb obce Dolný Lopašov s kruhopisom: „OBEC DOLNÝ LOPAŠOV“.

Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a podobne.

Pečať uschováva starosta obce.

Historické erby obce

Hystorické erby obce

 

Erb rodu Országh vlastníkov Dolného Lopašova v 15. a 16. storočí.

 

 

 

Erb rodu Erdody vlastníkov Dolného Lopašova v 16. - 19. storočí.

 

Erb rodu Erdody vlastníkov Dolného Lopašova v 16. - 19. storočí.

 

 

Historické pečate Dolného Lopašova

 

Historické pečate Dolného Lopašova

Obecné pečate

 

pečať fara

 

Pečať rímskokatolíckej fary