Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Základná škola

Identifikačné údaje
 

Názov školy: Základná škola

Adresa školy: 922 04 Dolný Lopašov č. 249

Telefón: 033 / 77 94 107

E-mail: zakladnaskola@dolnylopasov.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zriaďovateľ: Obec Dolný Lopašov

Riaditeľ školy: Mgr. Peter Belica

 

História školy

 

Prvé záznamy o existencii miestnej cirkevnej školy v Dolnom Lopašove siahajú do prvej polovice 17. storočia. V minulosti škola a byt učiteľa a organistu stáli vedľa fary. Do roku 1902 bola škola jednotriedna, neskôr sa rozšírila na trojtriednu.

Súčasnú školu dala v rokoch 1911 – 1913 postaviť obec. Spĺňala charakter rímsko-katolíckej ľudovej školy, neskôr obecnej ľudovej školy. Až v roku 1945 bola škola zoštátnená a premenovaná na štátnu ľudovú školu. Na základe Zákona o jednotnej škole, ktorý vyšiel vo februári 1948, sa základom školskej sústavy stala jednotná štátna škola. Školská reforma v tomto roku ustanovila 9-ročnú povinnú školskú dochádzku, v roku 1953 sa skrátila na 8 rokov a v roku 1960 zase predĺžila na 9 rokov. Princíp jednotnej školy sa zachovával až do roku 1990, ako školy s minimom voliteľných predmetov, centralisticky riadenej štátom.

Je zaujímavé pozorovať demografický vývoj od prvých záznamov v školskej kronike. V rokoch 1936 – 1947 školu navštevovali žiaci 1. – 8. ročníka. V školskom roku 1936/37 to bolo 268 žiakov. Posledným rokom, kedy školu navštevovali žiaci 1. – 8. ročníka bol školský rok 1946/47, keď školu navštevovalo 140 žiakov.

Od školského roku 1947/48 navštevovali školu žiaci 1. – 5. ročníka. Spolu ich bolo 133. Posledným školským rokom, kedy školu navštevovali žiaci 5. ročníka bol rok 1973/74. Spolu ich bolo 69. Od 2. septembra 1974 sa v našej škole vyučujú už len žiaci 1. až 4. ročníka. V danom roku ich bolo 66. Pre porovnanie v školskom roku 2013/2014 to je už iba 35 žiakov.

Od 1. polovice 17. storočia až po dnešok na našej škole pôsobilo veľa vyučujúcich. V školskej kronike sa najviac spomínajú riaditelia Imrich Zsarnócy (1698), Štefan Breštenský (1718), Pavol Gábory (1762), Timotej Veselý (1887), Elena Veselá (1904). V rokoch 1945 – 1989 to boli L. Veselý, A. Ľ. Pitron, V. Samuhel, Ľ. Rovesný, M. Hádek, J. Kubala, Š. Štepanovič, J. Kolenič. Od roku 1991 je vo funkcii riaditeľa P. Belica.

Terajšia budova školy prešla vo svojej 100 ročnej histórii viacerými zmenami. Najväčšia rekonštrukcia bola prevedená v roku 2008. Dnes patrí budova školy medzi dominanty obce nielen svojím vzhľadom, ale aj moderným vybavením.

O škole

Základná škola je neplnoorganizovaná základná škola bez právnej subjektivity so školským klubom a výdajňou stravy. Škola má zriadené a využíva  tri učebne slúžiace na vyučovanie a  učebňu informatiky. Triedy sú vybavené  dvoma interaktívnymi tabuľami, novými výškovo nastaviteľnými školskými  lavicami a stoličkami.  Interiér vhodne dopĺňa moderný  nábytok . Učebňa informatiky je adekvátne vybavená k veľkosti školy a počtu žiakov – 10 žiackych počítačov, 1 učiteľský počítač, tlačiareň, skener a dataprojektor. 

Areál školy je umiestnený v centre obce. Školský dvor slúži na relax počas prestávok a na pohybové hry. Žiaci využívajú na športovanie multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko a kultúrny dom, ktoré sú v tesnej blízkosti školy.

Sme školou rodinného typu, ktorú navštevujú žiaci 1. stupňa, kde vyučujúci volia k žiakom rodičovský prístup. V škole vládne príjemná atmosféra.

V základnej škole sa vyučuje podľa školského vzdelávacieho programu "Škola bez nudy".

Školský vzdelávací program vychádza z koncepcie vzdelávania, ktorá kladie hlavný dôraz vo svojej vzdelávacej práci na:

  • čítanie s porozumením a komunikáciu;
  • jazykovú vybavenosť detí;
  • zvyšovanie informačnej gramotnosti detí,
  • prácu s informáciami;
  • tvorivosť;
  • environmentálnu výchovu;
  • spoluprácu;
  • výchova k hrdosti na svoju obec, región, vlasť;
  • naplnenie voľného času detí pestrou ponukou záujmovej činnosti v školskom klube detí a záujmových útvaroch. Škola je elokovaným pracoviskom CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom.

Program je orientovaný na žiaka, rešpektuje jeho osobné maximum a individuálne potreby. Umožňuje efektívnu, profesionálnu a premyslenú prácu učiteľa. Má žiakom v škole vytvoriť zázemie, ktoré rozvíja tvorivosť a súčasne zohľadňuje individuálne možnosti. Má vybaviť každého žiaka všetkým potrebným pre úspešný a spokojný život.

Cieľom našej práce je, aby absolvent našej školy:

·        bol zodpovedný a samostatný;

·        vedel formulovať svoje myšlienky a akceptovať názor iných;

·        dosiahol maximálneho rozvoja svojich schopností;

·        ovládal základy práce s informačnými technológiami;

·        získal základy jedného cudzieho jazyka;

·        vedel aplikovať svoje vedomosti;

·        ctil si kultúrne tradície svojho národa, svojej obce.

Harmonogram vyučovania:

1. hod. 7,45 – 8,30

2. hod. 8,40 – 9,25

3. hod. 9,45 – 10,30

4. hod. 10,40 – 11,25

5. hod. 11,30 – 12,15

Prevádzka školského klubu detí: 11,30 – 16,00 …... denne (podľa požiadaviek rodičov)

Obedy sa vydávajú: 12,20 – 13,00

Obec

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou