Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Základná škola

Identifikačné údaje

Názov školy: Základná škola

Adresa školy: 922 04 Dolný Lopašov č. 249

Telefón: 033 / 77 94 107

E-mail: zs.dolnylopasov@centrum.sk Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zriaďovateľ: Obec Dolný Lopašov

Riaditeľ školy: Mgr. Peter Belica

História školy

Prvé záznamy o existencii miestnej cirkevnej školy v Dolnom Lopašove siahajú do prvej polovice 17. storočia. V minulosti škola a byt učiteľa a organistu stáli vedľa fary. Do roku 1902 bola škola jednotriedna, neskôr sa rozšírila na trojtriednu.

Súčasnú školu dala v rokoch 1911 – 1913 postaviť obec. Spĺňala charakter rímsko-katolíckej ľudovej školy, neskôr obecnej ľudovej školy. Až v roku 1945 bola škola zoštátnená a premenovaná na štátnu ľudovú školu. Na základe Zákona o jednotnej škole, ktorý vyšiel vo februári 1948, sa základom školskej sústavy stala jednotná štátna škola. Školská reforma v tomto roku ustanovila 9-ročnú povinnú školskú dochádzku, v roku 1953 sa skrátila na 8 rokov a v roku 1960 zase predĺžila na 9 rokov. Princíp jednotnej školy sa zachovával až do roku 1990, ako školy s minimom voliteľných predmetov, centralisticky riadenej štátom.

Je zaujímavé pozorovať demografický vývoj od prvých záznamov v školskej kronike. V rokoch 1936 – 1947 školu navštevovali žiaci 1. – 8. ročníka. V školskom roku 1936/37 to bolo 268 žiakov. Posledným rokom, kedy školu navštevovali žiaci 1. – 8. ročníka bol školský rok 1946/47, keď školu navštevovalo 140 žiakov.

Od školského roku 1947/48 navštevovali školu žiaci 1. – 5. ročníka. Spolu ich bolo 133. Posledným školským rokom, kedy školu navštevovali žiaci 5. ročníka bol rok 1973/74. Spolu ich bolo 69. Od 2. septembra 1974 sa v našej škole vyučujú už len žiaci 1. až 4. ročníka. V danom roku ich bolo 66. Pre porovnanie v školskom roku 2013/2014 to je už iba 35 žiakov.

Od 1. polovice 17. storočia až po dnešok na našej škole pôsobilo veľa vyučujúcich. V školskej kronike sa najviac spomínajú riaditelia Imrich Zsarnócy (1698), Štefan Breštenský (1718), Pavol Gábory (1762), Timotej Veselý (1887), Elena Veselá (1904). V rokoch 1945 – 1989 to boli L. Veselý, A. Ľ. Pitron, V. Samuhel, Ľ. Rovesný, M. Hádek, J. Kubala, Š. Štepanovič, J. Kolenič. Od roku 1991 je vo funkcii riaditeľa P. Belica.

Terajšia budova školy prešla vo svojej 100 ročnej histórii viacerými zmenami. Najväčšia rekonštrukcia bola prevedená v roku 2008. Dnes patrí budova školy medzi dominanty obce nielen svojím vzhľadom, ale aj moderným vybavením.

O škole


Základná škola je neplnoorganizovaná základná škola bez právnej subjektivity so školským klubom a výdajňou stravy.

Areál školy je umiestnený v strede obce. Školský dvor slúži na relax počas prestávok a na pohybové hry. Žiaci využívajú na športovanie multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko a kultúrny dom, ktoré sú v tesnej blízkosti školy.

Sme školou rodinného typu, kde vyučujúci volia k žiakom rodičovský prístup. V škole vládne príjemná atmosféra.

V základnej škole sa vyučuje podľa školského vzdelávacieho programu "Škola bez nudy".

Školský vzdelávací program vychádza z koncepcie vzdelávania, ktorá kladie hlavný dôraz vo svojej vzdelávacej práci na:

 • čítanie s porozumením a komunikáciu;
 • jazykovú vybavenosť detí;
 • zvyšovanie informačnej gramotnosti detí,
 • prácu s informáciami;
 • tvorivosť;
 • environmentálnu výchovu;
 • spoluprácu;
 • výchova k hrdosti na svoju obec, región, vlasť;
 • naplnenie voľného času detí pestrou ponukou záujmovej činnosti v školskom klube detí a záujmových útvaroch. Škola je elokovaným pracoviskom CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom.

Program je orientovaný na žiaka, rešpektuje jeho osobné maximum a individuálne potreby. Umožňuje efektívnu, profesionálnu a premyslenú prácu učiteľa. Má žiakom v škole vytvoriť zázemie, ktoré rozvíja tvorivosť a súčasne zohľadňuje individuálne možnosti. Má vybaviť každého žiaka všetkým potrebným pre úspešný a spokojný život.

Cieľom našej práce je, aby absolvent našej školy:

 • bol zodpovedný a samostatný;
 • vedel formulovať svoje myšlienky a akceptovať názor iných;
 • dosiahol maximálneho rozvoja svojich schopností;
 • ovládal základy práce s informačnými technológiami;
 • získal základy jedného cudzieho jazyka;
 • vedel aplikovať svoje vedomosti;
 • ctil si kultúrne tradície svojho národa, svojej obce.

Triedy

Triedy a počty žiakov v triedach:

1. ročník – 9 žiakov p. uč. Voráčová

2. a  4.ročník – 9 + 9 žiakov p. uč. Cepková

3. ročník – 8 žiakov p. riaditeľ Belica

Školský klub detí: Ing. Jamrichová 30 žiakov.

Zamestnanci školy

 • Mgr. Peter Belica – riaditeľ školy
 • Mgr. Andrea Cepková – učiteľka
 • Mgr. Erika Sabová – učiteľka
 • Ing. Mária Jamrichová – vychovávateľka, učiteľka
 • Mgr. Rastislav Nitran – vyučujúci náboženskej výchovy
 • Martina Mačicová – prevádzkový pracovník

Pre rodičov

Harmonogram vyučovania:

1. hod. 7,45 – 8,30

2. hod. 8,40 – 9,25

3. hod. 9,45 – 10,30

4. hod. 10,40 – 11,25

5. hod. 11,30 – 12,15

Prevádzka školského klubu detí: 11,30 – 16,00 …... denne (podľa požiadaviek rodičov)

Obedy sa vydávajú: 12,20 – 13,00

Školský rok 2016/2017 sa začal 5. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začalo 6. septembra 2016. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín prebieha od 6. septembra 2016. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka 2016/2017 sa končí 31. januára 2017. Klasifikačná porada za 1. polrok sa uskutoční najskôr 24. januára 2017. Školské vyučovanie v 2. polroku sa začne 2. februára 2016 a končí 30. júna 2016. Klasifikačná porada za 2. polrok sa uskutoční najskôr 23. júna 2017.

Prázdniny:

 

Jesenné prázdniny sa začínajú 28. októbra 2016 – 31. októbra 2016. Vyučovanie sa začína 2. novembra (streda)

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2016 a končia sa 5. januára 2017. Vyučovanie sa začína 9. januára 2017 (pondelok)

Polročné prázdniny sú 3. februára 2017 (piatok). Vyučovanie sa začína 6. februára 2017 (pondelok).

Jarné prázdniny sú 20. februára – 24. februára 2017.

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 13. apríla 2017 a končia sa 18. apríla 2017. Vyučovanie sa začína 19. apríla 2017 (streda).

Letné prázdniny sa začínajú 3. júla 2017 a končia sa 31. augusta 2017. Vyučovanie sa začne 4. septembra. 2017.

 

Projekty

Od roku 2008 sa naša škola zapojila do nasledujúcich projektov:

 • Infovek – Otvorená škola
 • Otvorená škola – oblasť športu
 • Modernizácia vzdelávacie procesu na ZŠ
 • Separovanie odpadu
 • Projekt rekonštrukcie školy
 • Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov
 • Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre VVP
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Mimoškolská činnosť

V školskom roku 2016/2017 môžu žiaci navštevovať:

 • Zábavno-náučný krúžok I. (Mgr. Voráčová)
 • Zábavno-náučný krúžok II. (Mgr. Cepková)
 • Športový krúžok (Mgr. Belica)
 • Školský klub (Ing. Jamrichová)
 • Okrem krúžkovej činnosti sa môžu prihlásiť i do záujmových útvarov
 • elokovaného pracoviska CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom:
 • Výtvarný (Matej Slabý)
 • Hudobný ( Ivan Miškerník)
 • Tanečný (Radka Šúlovská).

Obec

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou