Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Spotrebné družstvo Jednota

Dolný Lopašov 126, 922 04 Dolný Lopašov

Tel. č.: +421 337 794 234

V trnavskom regióne sú najstaršie zmienky o potravných a úverových družstvách známe z konca 19. storočia, keď najstaršie potravné družstvá vznikli v Chtelnici /1899/, Veselé /1891/, Trstín /1899/, V.Kostoľany /1900/,Dolný Lopašov /1900/, Šterusy /1902/, Žlkovce /1902/, Madunice /1903/, Cífer /1904/.

Potravné družstvo v Dolnom Lopašove malo 121 členov. V roku 1902 vystupovalo potravné družstvo pod názvom „Lopasó és vidéke fogyasztasi szvovetkezet“. V roku 1903 nákladom 3000 korún postavilo potravné družstvo v Dolnom Lopašove „Spolkový dom“, jednoposchodovú budovu s hostincom na prízemí a sýpkou. V roku 1904 k spolkovej budove pribudla aj sušiareň ovocia. V roku 1910 malo družstvo 92 členov a v roku 1917 len 58 členov. V roku 1929 malo 199 členov, v roku 1938 127 členov a v roku 1948 už 235 členov. Podľa počtu členov družstva sa menila aj výška členských podielov. Potravné družstvá sa zakladali výlučne na dedinách. Ich pôvodným zameraním bola pomoc malým roľníkom pri predaji tovaru a výkupe časti poľnohospodárskej produkcie. Potravné družstvo v Dolnom Lopašove zaniklo v roku 1950 zlúčením s jednotou ASSD Piešťany.

Postupne vznikali potravné družstvá v ďalších obciach a pôsobili viac či menej úspešne. Všetko ležalo na dobrovoľných funkcionárov, ktorí vynakladali veľkú snahu a riešili problémy družstevného obchodu, zásobovania, financovania. Potravné družstvá sa v povojnových rokoch výrazne zapájali do obnovy zásobovania.
Po druhej svetovej vojne potravné družstvá rýchlo obnovovali svoju sieť. Do ich majetkových vzťahov zasiahla politická moc a myšlienka socializácie obchodu. V republike sa vytvorili dva obchodné systémy – štátny a družstevný, 74% MO sa sústredilo v štátnom obchode a vyše 24% v spotrebných družstvách. Zákon o ľudových družstvách a socializácia vyčlenili spotrebným družstvám pôsobnosť na vidieku realizáciou spoločného stravovania, výkupom poľnohospodárskych prebytkov a potravinárskou výrobou.

V družstevnom systéme vznikla nová organizačná štruktúra. Ako základné články sa vytvorili Jednoty – Dedinské spotrebné družstvá a tieto zastrešovali Okresné spotrebné družstvá. Do roku 1957 postupne boli zrušené Dedinské spotrebné družstvá a z Okresných zväzových spotrebných družstiev boli vytvorené Jednoty – ľudové spotrebné družstvá. K nim patrila aj naša Jednota, spotrebné družstvo Trnava.

Jednota

Obec

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou