Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Spoločný úrad samosprávy

Spoločný úrad samosprávy (SÚS) založili obce na základe Zmluvy o zriadení spoločného úradu samosprávy zo dňa 31.1.2008 v súvislosti s prechodom kompetencií zo štátu na samosprávu. SÚS zabezpečuje pre združené obce výkon samosprávnych kompetencií v týchto úsekoch:

  1. úsek územného plánovania a stavebného poriadku,
  2. úsek sociálnej starostlivosti a životného prostredia.

Kancelária SÚS: 

Budova Daňového úradu Piešťany, 4. poschodie

Vedúci úradu: Ing. Milan Magula, 033/7730 137

Úsek územného plánovania a stavebného poriadku:

  • Ing. Milan Magula
  • Bc. Zuzana Magulová
  • Tatiana Heribanová

Úsek sociálnej starostlivosti a životného prostredia:

  • PhDr. Monika Lagová

Úradné hodiny SÚS:

Pondelok:    8:00 - 11:30     12:30 - 15:00

Streda: 8:00 - 11:30     12:30 - 16:00