Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Zmluvy 2011 - 2014

Zmluvy 2014

Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok č. 02/§52/2014 k dohode č. 20/§52/2014/ŠR zverejnené 30.12.2014
Zmluva o dodávke plynu zverejnené 22.12.2014
DODATOK č. 002/§50j/NS/2014 - UPSVaR zverejnené 19. 12. 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní BOZP a PO zo dňa 2.1.2013 zverejnené 15.12.2014
Dodatok č. 001/§52/2014/NP VAOTP-5 - UPSVaR Piešťany zverejnené 08. 12. 2014
Dodatok č. 001/§50J/NS/2014 - UPSVaR Piešťany zverejnené 08. 12. 2014
Zmluva o nájme bytu zverejnené 02.12.2014
Dohoda číslo: 079/§51/2014/VAOTP-5 - UPSVaR Piešťany zverejnené 27. 11. 2014
Zmluva o dielo s OPS Chtelnica - oprava chodníkov v rámci rekonštrukcie námestia zverejnené 21. 11. 2014
Dohoda o spolupráci uzavretá podľa §51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka - Mesto Piešťany zverejnené 18. 11. 2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/ZD1-13/14 zverejnené 20. 10. 2014
Zmluva - Západoslovenská distribučná - zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy zverejnené 15. 10. 2014
Zmluva o vykonaní deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie - DDD Chem servis zverejnené 13. 10. 2014
zverejnené 10. 10. 2014
Zmluva o nájme bytu zverejnené 08.10.2014
Zmluva o reklame - Marius Pedersen zverejnené 07. 10. 2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny/plynu pre odberateľov kategórie domácnosť/maloodber - RIGHT POWER zverejnené 30. 09. 2014
Zmluva o dielo s OPS Chtelnica - oprava chodníkov od obecného úradu po križovatku s cestou ku MŠ v obci Dolný Lopašov v rámci rekonštrukcie námestia zverejnené 30. 09. 2014
Príkazná zmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania - ZMOS zverejnené 30. 09. 2014
Zmluva č. 11/ZD1-13/14 o poskytnutí dotácie z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina zverejnené 11. 09. 2014
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pošas aktivačnej činnosti - Komunálna poisťovňa zverejnené 01. 09. 2014
Dohoda č. 020/§50J/NS/2014 na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti zverejnené 26. 08. 2014
Zmluva č. 100196790 o využívaní elektronických služieb VšZP zverejnené 19. 08. 2014
Dohoda č. 20/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec zverejnené 25. 07. 2014
Dodatok č.001/§50J/NS/2014 k dohode č.005/§50J/NS/2014 zverejnené 22. 07. 2014
ZMLUVA č. 100390 08U03  zverejnené 21. 07. 2014
Zmluva o zneškodnení odpadu - Plastic People s.r.o. zverejnené 18. 07. 2014
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb zverejnené 30.06.2014
Dodatok k zmluve o prenajme KD zverejnené 27.06.2014
Zmluva o účinkovaní - Špačinčanka zverejnené 27.06.2014
Zmluva o účinkovaní - Drietomanka zverejnené 27.06.2014
Kúpna zmluva č. KO/05/2014 zverejnené 04.06.2014
Kúpna zmluva č. 05/2014/I zverejnené 04.06..2014
Zmluva o poskytovaní služieb - o overení finančných výkazov individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy a súladu hospodárenia s pravidlami rozpočtového hospodárenia zverejnené 03.06.2014
Zmluva o bežnom účte na dotácie zverejnené 27.05.2014
Zmluva č. 1/006-III/2014 o poskytnutí účelovej dotácie zverejnené 27.05.2014
Dohoda č. 004/§10/417/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnené 19.05.2014
Zmluva o účinkovaní zverejnené 16.05.2014
Zmluva o účinkovaní zverejnené 16.05.2014
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - EcoLed Solutions a.s. zverejnené 12.05.2014
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 05.05.2014
Zmluva o účinkovaní zverejnené 30.04.2014
Zmluva o dielo - Galileo Corporation s.r.o. zverejnené 22.04.2014
Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb - Galileo Corporation s.r.o. zverejnené 07. 04. 2014
Zmluva o odbere a likvidácii bilogicky rozložiteľného kuchynského odpadu zverejnené 01.04.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Right Power zverejnené 01.04.2014
Zmluva o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §52 J zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. zverejnené 27.03.2014
Dodatok č. 3 Zmluva o aktualizácii programov zverejnené 27.03.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2014 Mariášový klub Dolný Lopašov zverejnené 25.03.2014
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2014_TZ Dolný Lopašov zverejnené 17.03.2014
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2014_JDS zverejnené 17.03.2014
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2014_TJ zverejnené 17.03.2014
Zmluva o diele zverejnené 07.03.2014
Zmluva o účinkovaní zverejnené 03.03.2014
Zmluva o nájme bytu zverejnené 28.02.2014
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení zverejnené 03.02.2014
Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy zverejnené 29.01.2014
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o prenájme bytu v nájomnom bytovom dome č.p. 387 v obci Dolný Lopašov zverejnené 28.01.2014
Zmluva o prenájme bytu zverejnené 26.01.2014
Zmluva o nájme zverejnené 24.01.2014
Zmluva o nájme bytu zverejnené 23.01.2015
Zmluva č. 382-112-8677/2013 zverejnené 22.01.2014
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 16.01.2014
Dohoda o spolupráci zverejnené 16.01.2014
Zmluva o zriadení vecného bremena zverejnené 09.01.2014

Zmluvy 2013

Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok k zmluve o dielo č. 1 zverejnené 07. 01. 2013
Dohoda č. 12 /XX/2013/§54 zverejnené 07. 01. 2013
Zmluva na vykonanie činnosti v oblasti verejného obstarávania zverejnené 16. 12. 2013
Zmluva o nájme bytu zverejnené 05.12.2013
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o prenájme bytu v nájomnom bytovom dome č.p. 387 v obci Dolný Lopašov zverejnené 02. 12 2013
Dodatok k zmluve o nájme bytu

zverejnené 01.12.2013

Zmluva o spolupráci č. 2013112501 zverejnené 29. 11. 2013
Zmluva o nájme bytu zverejnené 19.11.2013
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb zverejnené 19. 11. 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny zverejnené 19. 11. 2013
Dohoda č. 018/§50J/NS/2013 zverejnené 30. 10. 2013
Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností č. 198-24-15809/2009 zverejnené 30. 10. 2013
Dodatok č.3 k dohode č.603 zverejnené 28. 10. 2013
Zmluva o dielo zverejnene 17. 10. 2013
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 6.6.2013 zverejnené 15. 10. 2013
Príkazná zmluva zverejnené 11. 10. 2013
Zmluva o dielo č.:0023-2012-08-13-1 zverejnené 25. 09. 2013
Zmluva o reklame zverejnené 05. 09. 2013
Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli zverejnené 05. 09. 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov zverejnené 05. 09. 2013
Zmluva o dielo zverejnené 05. 09. 2013
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 02.09.2013
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 28.08.2013
Zmluva o spolupráci pri zbere odpadov zverejnené 01. 08. 2013
Zmluva o dielo - Rudzan zverejnené 18. 07. 2013
Zmluva o prenájme bytu zverejnené 11.06.2013
Zmluva o nájme bytu zverejnené 23.04.2013
Zmluva o nájme bytu zverejnené 19.02.2013
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 03.01.2013
Dodatok k zmluve o nájme bytu

zverejnené 03.01.2013

Zmluvy 2012

Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zvrejnené 31.12.2012
Zmluva o nájme bytu zverejnené 08.10.2012
Zmluva o nájme bytu zverejnené 29.6.2012
Zmluva o nájme bytu zverejnené 25.04.2012

Zmluvy 2011

Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 05.10.2011
Zmluva o nájme bytu zverejnené 06.05.2011
Zmluva o nájme bytu zverejnené 17.01.2011

Zverejňovanie

munipolis

Informácie z Dolného Lopašova priamo do Vášho telefónu. Registrovať sa kliknutím TU 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou