Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Zmluvy 2011 - 2014

Zmluvy 2014

Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok č. 02/§52/2014 k dohode č. 20/§52/2014/ŠR zverejnené 30.12.2014
Zmluva o dodávke plynu zverejnené 22.12.2014
DODATOK č. 002/§50j/NS/2014 - UPSVaR zverejnené 19. 12. 2014
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní BOZP a PO zo dňa 2.1.2013 zverejnené 15.12.2014
Dodatok č. 001/§52/2014/NP VAOTP-5 - UPSVaR Piešťany zverejnené 08. 12. 2014
Dodatok č. 001/§50J/NS/2014 - UPSVaR Piešťany zverejnené 08. 12. 2014
Zmluva o nájme bytu zverejnené 02.12.2014
Dohoda číslo: 079/§51/2014/VAOTP-5 - UPSVaR Piešťany zverejnené 27. 11. 2014
Zmluva o dielo s OPS Chtelnica - oprava chodníkov v rámci rekonštrukcie námestia zverejnené 21. 11. 2014
Dohoda o spolupráci uzavretá podľa §51 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka - Mesto Piešťany zverejnené 18. 11. 2014
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/ZD1-13/14 zverejnené 20. 10. 2014
Zmluva - Západoslovenská distribučná - zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy zverejnené 15. 10. 2014
Zmluva o vykonaní deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie - DDD Chem servis zverejnené 13. 10. 2014
zverejnené 10. 10. 2014
Zmluva o nájme bytu zverejnené 08.10.2014
Zmluva o reklame - Marius Pedersen zverejnené 07. 10. 2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny/plynu pre odberateľov kategórie domácnosť/maloodber - RIGHT POWER zverejnené 30. 09. 2014
Zmluva o dielo s OPS Chtelnica - oprava chodníkov od obecného úradu po križovatku s cestou ku MŠ v obci Dolný Lopašov v rámci rekonštrukcie námestia zverejnené 30. 09. 2014
Príkazná zmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania - ZMOS zverejnené 30. 09. 2014
Zmluva č. 11/ZD1-13/14 o poskytnutí dotácie z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina zverejnené 11. 09. 2014
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie pošas aktivačnej činnosti - Komunálna poisťovňa zverejnené 01. 09. 2014
Dohoda č. 020/§50J/NS/2014 na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti zverejnené 26. 08. 2014
Zmluva č. 100196790 o využívaní elektronických služieb VšZP zverejnené 19. 08. 2014
Dohoda č. 20/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec zverejnené 25. 07. 2014
Dodatok č.001/§50J/NS/2014 k dohode č.005/§50J/NS/2014 zverejnené 22. 07. 2014
ZMLUVA č. 100390 08U03  zverejnené 21. 07. 2014
Zmluva o zneškodnení odpadu - Plastic People s.r.o. zverejnené 18. 07. 2014
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb zverejnené 30.06.2014
Dodatok k zmluve o prenajme KD zverejnené 27.06.2014
Zmluva o účinkovaní - Špačinčanka zverejnené 27.06.2014
Zmluva o účinkovaní - Drietomanka zverejnené 27.06.2014
Kúpna zmluva č. KO/05/2014 zverejnené 04.06.2014
Kúpna zmluva č. 05/2014/I zverejnené 04.06..2014
Zmluva o poskytovaní služieb - o overení finančných výkazov individuálnej účtovnej závierky, výročnej správy a súladu hospodárenia s pravidlami rozpočtového hospodárenia zverejnené 03.06.2014
Zmluva o bežnom účte na dotácie zverejnené 27.05.2014
Zmluva č. 1/006-III/2014 o poskytnutí účelovej dotácie zverejnené 27.05.2014
Dohoda č. 004/§10/417/2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnené 19.05.2014
Zmluva o účinkovaní zverejnené 16.05.2014
Zmluva o účinkovaní zverejnené 16.05.2014
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - EcoLed Solutions a.s. zverejnené 12.05.2014
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 05.05.2014
Zmluva o účinkovaní zverejnené 30.04.2014
Zmluva o dielo - Galileo Corporation s.r.o. zverejnené 22.04.2014
Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb - Galileo Corporation s.r.o. zverejnené 07. 04. 2014
Zmluva o odbere a likvidácii bilogicky rozložiteľného kuchynského odpadu zverejnené 01.04.2014
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Right Power zverejnené 01.04.2014
Zmluva o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §52 J zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. zverejnené 27.03.2014
Dodatok č. 3 Zmluva o aktualizácii programov zverejnené 27.03.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2014 Mariášový klub Dolný Lopašov zverejnené 25.03.2014
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2014_TZ Dolný Lopašov zverejnené 17.03.2014
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2014_JDS zverejnené 17.03.2014
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2014_TJ zverejnené 17.03.2014
Zmluva o diele zverejnené 07.03.2014
Zmluva o účinkovaní zverejnené 03.03.2014
Zmluva o nájme bytu zverejnené 28.02.2014
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení zverejnené 03.02.2014
Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy zverejnené 29.01.2014
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o prenájme bytu v nájomnom bytovom dome č.p. 387 v obci Dolný Lopašov zverejnené 28.01.2014
Zmluva o prenájme bytu zverejnené 26.01.2014
Zmluva o nájme zverejnené 24.01.2014
Zmluva o nájme bytu zverejnené 23.01.2015
Zmluva č. 382-112-8677/2013 zverejnené 22.01.2014
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 16.01.2014
Dohoda o spolupráci zverejnené 16.01.2014
Zmluva o zriadení vecného bremena zverejnené 09.01.2014

Zmluvy 2013

Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok k zmluve o dielo č. 1 zverejnené 07. 01. 2013
Dohoda č. 12 /XX/2013/§54 zverejnené 07. 01. 2013
Zmluva na vykonanie činnosti v oblasti verejného obstarávania zverejnené 16. 12. 2013
Zmluva o nájme bytu zverejnené 05.12.2013
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o prenájme bytu v nájomnom bytovom dome č.p. 387 v obci Dolný Lopašov zverejnené 02. 12 2013
Dodatok k zmluve o nájme bytu

zverejnené 01.12.2013

Zmluva o spolupráci č. 2013112501 zverejnené 29. 11. 2013
Zmluva o nájme bytu zverejnené 19.11.2013
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb zverejnené 19. 11. 2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny zverejnené 19. 11. 2013
Dohoda č. 018/§50J/NS/2013 zverejnené 30. 10. 2013
Dohoda o zrušení zmluvy o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností č. 198-24-15809/2009 zverejnené 30. 10. 2013
Dodatok č.3 k dohode č.603 zverejnené 28. 10. 2013
Zmluva o dielo zverejnene 17. 10. 2013
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 6.6.2013 zverejnené 15. 10. 2013
Príkazná zmluva zverejnené 11. 10. 2013
Zmluva o dielo č.:0023-2012-08-13-1 zverejnené 25. 09. 2013
Zmluva o reklame zverejnené 05. 09. 2013
Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov na portáli zverejnené 05. 09. 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov zverejnené 05. 09. 2013
Zmluva o dielo zverejnené 05. 09. 2013
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 02.09.2013
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 28.08.2013
Zmluva o spolupráci pri zbere odpadov zverejnené 01. 08. 2013
Zmluva o dielo - Rudzan zverejnené 18. 07. 2013
Zmluva o prenájme bytu zverejnené 11.06.2013
Zmluva o nájme bytu zverejnené 23.04.2013
Zmluva o nájme bytu zverejnené 19.02.2013
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 03.01.2013
Dodatok k zmluve o nájme bytu

zverejnené 03.01.2013

Zmluvy 2012

Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 31.12.2012
Dodatok k zmluve o nájme bytu zvrejnené 31.12.2012
Zmluva o nájme bytu zverejnené 08.10.2012
Zmluva o nájme bytu zverejnené 29.6.2012
Zmluva o nájme bytu zverejnené 25.04.2012

Zmluvy 2011

Predmet zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok k zmluve o nájme bytu zverejnené 05.10.2011
Zmluva o nájme bytu zverejnené 06.05.2011
Zmluva o nájme bytu zverejnené 17.01.2011

Zverejňovanie

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8 9
1
10 11
1
12 13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
3
28
2
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
2
5
2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou