Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Upozornenie na povinnosť podať daňové priznanie

do 31.01.2023

Obec Dolný Lopašov oznamuje občanom, ktorí nadobudli v roku 2022 nehnuteľnosť kúpou, darom, dedičstvom, bolo im vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prípadne ukončili nájomnú zmluvu o prenájme pôdy, predali nehnuteľnosť, sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2023 na obecnom úrade. Daňové  priznanie  sa  podáva  aj  v tom  prípade, ak došlo k zmene druhu, alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu či nebytového priestoru.

Ďalej oznamujeme občanom, ktorí sa v roku 2022 stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa a pes dovŕšil vek polroka, a ktorým pes v roku 2022 uhynul sú povinní podať daňové priznanie k dani za psa do 31.1.2023 na obecný úrad. Tlačivá sú na web stránke obce alebo na obecnom úrade.

Dátum vloženia: 11. 1. 2023 10:21
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2023 10:22
Autor: Daniela Branišová