Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Wifi pre Teba

Wifi pre Teba

Wifi pre Teba – obec Dolný Lopašov

 • Názov projektu: Wifi pre Teba – obec Dolný Lopašov
 • ITMS2014+: 311071Z967
 • Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
 • Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
 • Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
 • Prijímateľ: Obec Dolný Lopašov č. 79, 922 04 Dolný Lopašov
 • Miesto realizácie: Obec Dolný Lopašov
 • Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: 

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 • Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.57538, 17.64624)
 • Bod 2 Materská škôlka -Externý AP (48.5768, 17.6464)
 • Bod 3 Námestie- Externý AP (48.57646, 17.64236)
 • Bod 4 Plánovaný park- Externý AP (48.57809, 17.64604)
 • Bod 5 Futbalové ihrisko- Externý AP (48.57724, 17.6467)
 • Bod 6 Zberný dvor- Externý AP (48.57024, 17.65993)
 • Bod 7 Cintorín - Externý AP (48.57906, 17.6466)
 • Bod 8 Prameň - Externý AP (48.58312, 17.6355)
 • Bod 9 Kultúrny dom- Externý AP (48.57616, 17.64709)
 • Bod 10 Centrum Dolný koniec- Externý AP (48.57051, 17.65144)
 • Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 13.02.2020.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Dátum vloženia: 1. 1. 2014 15:14
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 10. 2021 15:17
Autor: Daniela Branišová