Menu
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

VZN

Všeobecné záväzné nariadenia

 

 

Číslo VZN Predmet VZN Platnosť Dátum účinnosti
31 VZN o miestnych daniach platné 01. 01. 2015
30 VZN o poplatku za komunálny odpad platné 01. 01. 2015
29 VZN o ochrane ovzdušia na území obce Dolný Lopašov platné 30. 08. 2014
28 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení platné 01. 09. 2014
27

Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

platné 10. 08. 2013
26 VZN obce Dolný Lopašov - Povodňový plán záchranných prác obce Dolný Lopašov platné 20.09.2013
25 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2013 platné 31.05.2013
24 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu neplatné 20.11.2010
23 VZN ktorým sa vydáva povodňový plán Obce Dolný Lopašov neplatné 20.11.2010
22 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami platné 18.06.2010
21 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami neplatné 18.06.2010
20 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dolný Lopašov platné 27.04.2010
19 VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskej stravovne a školského klubu neplatné 01.01.2009
18 VZN o dani za jadrové zariadenie platné 01. 01. 2010

17
 
Dodatok č.2 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady neplatné 01. 01. 2013
Dodatok č.1 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady neplatné 01. 01. 2011
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné 01. 01. 2010
16 VZN o čistote obce a verejnom poriadku platné 08. 12. 2009
15 VZN o úhradách za sociálne služby obce platné 11. 08. 2009
14 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky platné 15. 02. 2009
13 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení neplatné 01. 03. 2009
12 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné 01. 01. 2009
11 VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení neplatné 01.09.2008
10 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Dolný Lopašov platné 28. 05. 2008
9 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu neplatné 10. 08. 2007
8 VZN o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Dolný Lopašov neplatné 22.12.2003
7 VZN o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Dolný Lopašov platné 11.09.2006
6 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Dolný Lopašov platné 21.07.2006
5 VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov platné 23. 03. 2007
4 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov neplatné 01.01.2006
Dodatok č. 1 k VZN č.4 neplatné 14.12.2007
3 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov neplatné 01.01.2005
2 VZN o určení miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu platné 19.05.2004
1 VZN o určení školských obvodov Základnej školy 1. - 4. ročník, Materskej školy v Dolnom Lopašove a Základnej školy SNP v Chtelnici platné 15.03.2004

Kontakt

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8
2
9
3
10
3
11
3
12
6
13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
2
19
2
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
5
2
1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou