Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Rekonštrukcia námestia v obci Dolný Lopašov

info_web

                                                                                                                           

Názov projektu:  Rekonštrukcia námestia v obci Dolný Lopašov (177.9 kB)

 

Cieľ a popis projektu: Cieľom projektu je posilnenie vybavenosti územia v obci Dolný Lopašov rekonštrukciou námestia v centrálnej časti obce, čím sa posilní vybavenosť územia prostredníctvom komplexnej úpravy,  zvýši sa kultúrny vzhľad obce a zabezpečí sa revitalizácia vidieckej krajiny. Rekonštrukcia námestia bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce, zlepší sa nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej vybavenosti, čo bude mať za následok zvýšenie estetického vzhľadu obce a kvality života obyvateľov i návštevníkov obce.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Kód Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Dolný Lopašov

Sídlo: Dolný Lopašov 79, 922 04 Dolný Lopašov               

Miesto realizácie projektu: Námestia v obci Dolný Lopašov                      

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 71. 979, 88 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 71. 979, 88 EUR

http://www.mpsr.sk/

http://www.apa.sk/

Kontakt

munipolis

Informácie z Dolného Lopašova priamo do Vášho telefónu. Registrovať sa kliknutím TU 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou