Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Obnova a prístavba domu smútku v obci Dolný Lopašov

dom_smutku                                                                

Názov projektu:  Obnova a prístavba domu smútku v obci Dolný Lopašov

 

Cieľ a popis projektu: Cieľom projektu je obnova a prístavba domu smútku v obci Dolný Lopašov, čím sa posilní vybavenosť územia. Obnova a prístavba domu smútku bude zabezpečovať očakávaný plnohodnotný spôsob duchovnej a dôstojnej rozlúčky so zosnulými.  Realizáciou projektu sa zlepší vizuálny charakter budovy domu smútku, zabezpečia sa  zodpovedajúce hygienické podmienky budovy pre obyvateľov a návštevníkov pozostalých.  Po zrealizovaní obnovy a prístavby domu smútku sa zvýši vizuálny charakter a vzhľad obce a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kód Výzvy: 22/PRV/2017

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Dolný Lopašov

Sídlo:  Dolný Lopašov 79, 922 04 Dolný Lopašov

Miesto realizácie projektu: Obec Dolný Lopašov                    

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 79 436,71 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 79 436,71 EUR EUR

http://www.mpsr.sk/,

http://www.apa.sk/

Kontakt

munipolis

Informácie z Dolného Lopašova priamo do Vášho telefónu. Registrovať sa kliknutím TU 

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Mapový portál

mapový portál obce Dolný Lopašov

ZMO Jaslovské Bohunice

ZMO

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Termíny zberu odpadov

zberodpadov

Mikroregión nad Holeškou