Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Všeobecné záväzné nariadenia

Majetok obce

42/2019 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolný Lopašov

42:2019 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,89 kB

22/2010 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami obce

22:2010 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 122 kB

21/2010 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami

21:2010 VZN o hospodárení s finančnými prostriedkami.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 133,5 kB

20/2010 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dolný Lopašov

20:2010 VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dolný Lopašov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 126 kB

Iné

48/2022 VZN o organizácii miestneho referenda

VZN 48_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,29 MB

Interný predpis Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Dolný Lopašov

Interný predpis Zásady odmeňovania poslancov OZ obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,18 MB

Interný predpis Rokovací poriadok OZ obce Dolný Lopašov

Interný predpis Rokovací poriadok OZ obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,75 MB

46/2021 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a čadu prevádzky služieb na území obce Dolný Lopašov

46:2021 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a čadu prevádzky služieb na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 861,93 kB

39/2019 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolný Lopašov

39:2019 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,35 kB

37/2017 VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

37:2017 VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,94 kB

27/2013 Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

27:2013 Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolný Lopašov o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 60,23 kB

24/2010 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu

24:2010 VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 98 kB

23/2010 VZN ktorým sa vydáva povodňový plán Obce Dolný Lopašov

23:2010 VZN ktorým sa vydáva povodňový plán Obce Dolný Lopašov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 95 kB

15/2009 VZN o úhradách za sociálne služby

15:2009 VZN o úhradách za sociálne služby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 60,5 kB

10/2008 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Dolný Lopašov

10:2008 VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB

9/2007 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu

9:2007 VZN, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 65,5 kB

7/2006 VZN o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Dolný Lopašov

7:2006 VZN o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v obci Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,52 kB

6/2006 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Dolný Lopašov

6:2006 VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB

5/2006 VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

5:2006 VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 74 kB
Zobrazené 41-60 z 62