Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Všeobecné záväzné nariadenia

Dane a poplatky

53/2022 VZN o miestnych daniach

VZN 53_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,79 MB

52/2022 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 52_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,99 MB

44/2020 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

44:2020 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,8 kB

34/2016 vzn o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady 2017-01-01

34:2016 vzn o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady 2017-01-01.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 514,63 kB

31/2014 VZN o miestnych daniach

31:2014 VZN o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,33 kB

30/2014 VZN o poplatku za komunálny odpad

30:2014 VZN o poplatku za komunálny odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,78 kB

18/2009 VZN o dani za jadrové zariadenie

18:2009 VZN o dani za jadrové zariadenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB

17/2009 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

17:2009 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 159 kB

17/2009 Dodatok č.2 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady

17:2009 Dodatok č.2 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB

17/2009 Dodatok č.1 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady

17:2009 Dodatok č.1 k VZN č.17 - miestny poplatok za komunálne odpady a drobno stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 57,5 kB

12/2009 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

12:2009 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 185 kB

8/2003 VZN o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Dolný Lopašov

8:2003 VZN o uplatňovaní dane z nehnuteľnosti na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB

4/2005 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov

4:2005 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB

4/2005 Dodatok č. 1 k VZN č.4

4:2005 Dodatok č. 1 k VZN č.4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 701,91 kB

3/2004 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov

3:2004 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB

Životné prostredie

43/2020 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolný Lopašov

43:2020 VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,21 kB

35/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Lopašov

35:2016 VZN o nakladaní s komunálnymi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,9 kB

29/2014 VZN o ochrane ovzdušia na území obce Dolný Lopašov

29:2014 VZN o ochrane ovzdušia na území obce Dolný Lopašov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,26 kB

29/2014 VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujucími látkami a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

29:2014 VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujucími látkami a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,26 kB

26/2013 VZN - Povodňový plán

26:2013 VZN - Povodňový plán.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,87 kB
Zobrazené 1-20 z 62