Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Rekonštrukcia námestia v obci Dolný Lopašov

Cieľ a popis projektu:

Cieľom projektu je posilnenie vybavenosti územia v obci Dolný Lopašov rekonštrukciou námestia v centrálnej časti obce, čím sa posilní vybavenosť územia prostredníctvom komplexnej úpravy,  zvýši sa kultúrny vzhľad obce a zabezpečí sa revitalizácia vidieckej krajiny. Rekonštrukcia námestia bude mať za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce, zlepší sa nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej vybavenosti, čo bude mať za následok zvýšenie estetického vzhľadu obce a kvality života obyvateľov i návštevníkov obce.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  • Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
  • Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
  • Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
  • Kód Výzvy: 13/PRV/2015
  • Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
  • Prijímateľ: Obec Dolný Lopašov
  • Sídlo: Dolný Lopašov 79, 922 04 Dolný Lopašov               
  • Miesto realizácie projektu: Námestia v obci Dolný Lopašov                      
  • Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 71. 979, 88 EUR
  • Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 71. 979, 88 EUR

http://www.mpsr.sk/

http://www.apa.sk/

Prílohy

Rekonštrukcia námestia v obci Dolný Lopašov

publicita (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,9 kB
Dátum vloženia: 1. 10. 2014 15:02
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 10. 2021 15:13
Autor: Daniela Branišová