Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 1

Obnova a prístavba domu smútku v obci Dolný Lopašov

Cieľ a popis projektu:

Cieľom projektu je obnova a prístavba domu smútku v obci Dolný Lopašov, čím sa posilní vybavenosť územia. Obnova a prístavba domu smútku bude zabezpečovať očakávaný plnohodnotný spôsob duchovnej a dôstojnej rozlúčky so zosnulými.  Realizáciou projektu sa zlepší vizuálny charakter budovy domu smútku, zabezpečia sa  zodpovedajúce hygienické podmienky budovy pre obyvateľov a návštevníkov pozostalých.  Po zrealizovaní obnovy a prístavby domu smútku sa zvýši vizuálny charakter a vzhľad obce a zlepšia sa životné podmienky vidieckeho obyvateľstva.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

  • Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
  • Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
  • Podopatrenie č./názov: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
  • Kód Výzvy: 22/PRV/2017
  • Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
  • Prijímateľ: Obec Dolný Lopašov
  • Sídlo:  Dolný Lopašov 79, 922 04 Dolný Lopašov
  • Miesto realizácie projektu: Obec Dolný Lopašov                    
  • Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 79 436,71 EUR
  • Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 79 436,71 EUR EUR

http://www.mpsr.sk/, http://www.apa.sk/

Prílohy

Obnova a prístavba domu smútku v obci Dolný Lopašov

publicita.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,38 kB
Dátum vloženia: 1. 1. 2014 14:58
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 10. 2021 15:02
Autor: Daniela Branišová