Menu
RSS
Obec Dolný Lopašov
ObecDolný Lopašov

Operačný program Kvalita životného prostredia

publicita

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Dolný Lopašov

Cieľom projektu

je zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Dolný Lopašov.

Prijímateľ:

Názov: Obec Dolný Lopašov

Sídlo: Dolný Lopašov 79, 922 04 Dolný Lopašov

IČO: 00312452

Kód projektu: 310041K623

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Dolný Lopašov
Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 209 280,25 Eur

Miesto realizácie projektu: Dolný Lopašov

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 4.
Investičná priorita: 4.3
Špecifický cieľ: 4.3.1

www.op-kzp.sk

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Dolný Lopašov

Prílohy

Plagat po ukončení.docx.pdf

Plagat po ukončení.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 610,01 kB
Dátum vloženia: 2. 9. 2019 16:07
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 10. 2021 16:17
Autor: Daniela Branišová